Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince, internet aracılığıyla yapılan satışlarda sözleşme yapılması bir zorunluluktur. Bu anlamda “Uzaktan Eğitim” ile ilgili sözleşme detayları aşağıda belirtilmiştir.

UZAKTAN EĞİTİM SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Aşağıda ünvan ve adresleri belirtilen kurum ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini onaylayan katılımcı arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile belirtilen şartlarla ” UZAKTAN EĞİTİM SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Sözleşme maddeleri şunlardır:

MADDE 1 TARAFLAR
1.1 SATICI
Ünvan: E-HOCA AKADEMİ 
(Bundan sonra “Kurum” olarak anılacaktır.)

Adres/iletişim: İstiklal Mah. 1102 Sok. No:26/6 Isparta / Merkez 

Telefon : 0553 104 27 36

E-posta Adresi: info@e-hocaakademi.com 

1.2 ALICI
(Bundan sonra “Katılımcı” olarak anılacaktır.)

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Adresi:

Cep Telefonu:

E-posta adresi:

MADDE 2- KONU
İş bu sözleşmenin konusu, katılımcının internet üzerinden kuruma siparişini verdiği, faturada detay ve niteliklerinin belirtildiği hizmetin satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ
Sözleşmeye konu olan ürün/hizmet katılımcının internet üzerinden kendi tercihine göre kurumdan satın aldığı ve belirli tarihe kadar internet aracılığı ile faydalanabildiği eğitim video çekimleri/canlı ders uygulamaları ve yayınlarıdır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1 KURUM VE KATILIMCININ YASAL SORUMLULUKLARI
4.1.1 Katılımcı faturada belirtilen sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile faydalanmaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.1.2 Sözleşme konusu üründen/hizmetten sözleşmeyi kabul eden katılımcı dışında biri faydalanacak ise bu kişinin, ürünü/hizmeti kabul etmemesinden kurum sorumlu tutulamaz.
4.1.3 Kurum sözleşme konusu ürünleri/hizmetleri, web sayfasında sunduğu ön bilgiler doğrultusunda açıklanan sürede/tarihte eksiksiz olarak katılımcıya sunmakla sorumludur. Ancak, katılımcının kendisine ait internet bağlantısı, teknik alt yapı, bilgisayar/cep telefonu/ipad vs. gibi araçlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı ürüne/hizmete ulaşamamasından kurum sorumlu tutulamaz.
4.1.4. Sözleşme konusu ürünün katılımcıya sunulabilmesi için, kurumun web sayfasında sunduğu satış işlemleri seçeneklerini katılımcının adım adım ve eksiksiz olarak gerçekleştirmesi ve satış sözleşmesiyle ilgili maddeleri okuyup ilgili onay alanlarını işaretlemesi gereklidir.
4.1.5 Katılımcının sözleşme konusu ürünü satın alması ya da kullanması sırasında katılımcının kredi kartı/havale işlemlerinde herhangi bir nedenden dolayı ürünün bedelini ödeyememesi durumunda kurum, katılımcının satışa söz konusu üründen faydalanmasına ya da satışına son verir.

4.2 ÜRÜNÜN TESLİMİ VE KULLANIMI
4.2.1 Katılımcının kurumun satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı web sitesine (www.e-hocaakademi.com) üye olması gerekmez.
4.2.2 Katılımcının kurumun web sayfasında (www.e-hocaakademi.com) satış işlemlerini adım adım gerçekleştirmesi ve onaylamasından sonra sözleşme yürürlüğe girmiş olur.
4.2.3 Ürün/hizmet, kredi kartı veya havale yöntemleri ile satın alınabilir. Bankanız, kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın insiyatifindedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Bankanız, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız insiyatifindedir. Diğer yandan vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartlarıyla yapılması nedeniyle, katılımcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve katılımcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.4 Sözleşmesi sorunsuz onaylanan katılımcının e-mail adresine satın alma isteminin kuruma ulaştığını belirten bilgi mesajı gelecektir. En geç üç iş günü içinde kurum tarafından katılımcıya satın aldığı ürünün aktif hale gelmesi için ilgili şifre/kullanıcı adı bilgilerinin ne zaman iletileceği ve nasıl aktif hale getirileceği bildirilecektir. Bu bilgilendirme kurum çalışanları tarafından ayrıca katılımcıyla iletişim kurularak ta yapılacaktır.
4.2.5 Ürün/hizmet alımının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi durumunda kurum, ilgili ürüne/hizmete ait faturayı en geç 45 iş günü içinde katılımcının sözleşmede belirtilen adresine gönderecektir.
4.2.6 Katılımcı eğer canlı ders uygulamalarından yararlanacaksa, derslerin başlama tarihinden önce ders programı ve nasıl derslere katılacakları kurum tarafından katılımcıya bildirilecektir. İlgili derslerin katılımcıya belirtilen bitim tarihinde kurum taahhüdünü ifa etmiş olacaktır.
4.2.7 Eğer katılımcı kayıtlı ders çekimlerine ait ürün/leri satın almış ise bunları izlemeleri için gerekli olan bilgileri katılımcının e-mail adresine kurum gönderecektir. Bu bilgiler ürünleri internet üzerinden izlemek için gerekli olan giriş şifreleri ve hangi tarihe kadar izleyebilecekleridir. Belirtilen tarihe gelindiğinde kurum taahhüdünü ifa etmiş olacaktır.

4.3 KATILIMCININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
4.3.1 Katılımcı web sitesinde (www.e-hocaakademi.com) yer alan sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin olarak kurum tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Katılımcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini kurum iletişim bilgilerini kullanarak ulaştırabilirler.
4.3.2 Katılımcı satın aldığı üründen/hizmetten faydalanmakla yükümlüdür.
4.3.3 Katılımcının satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları kuruma aittir. Katılımcı sunumları, görselleri, metinleri ve konuşmaları kurumdan izin almadan sözleşme koşulları dışında kullanamaz. Ürünün/hizmetin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan katılımcı ve buna bağlı olarak ilgili organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini kuruma ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan katılımcı, doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Sözleşmeye konu olan ürünün/hizmetin içinden alınmış görsel malzemeleri, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya şeklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan katılımcıların hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
4.3.4 Katılımcı, işbu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce kurum tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere/hizmetlere ait temel özellikler, ürünleri/hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve ifa bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.3.5 Katılımcı satın aldığı ürünün/hizmetin satış bedelini belirlediği ödeme şekli ile gerçekleştirmekle yükümlüdür. Katılımcı, kredi kartı ya da ödeme işlemleriyle ilgili işlem yaptığı banka ile ilgili olabilecek sorunlardan tamamen sorumludur.
4.3.6 Sözleşmeyi onaylayan katılımcı, kurumun yapacağı her türlü tanıtım amaçlı ilan, reklam ve bilgilendirme amaçlı SMS mesajları gönderimine izin vermiş sayılır.

4.4 KURUMUN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
4.4.1 Kurum, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak katılımcıya sunmakla yükümlüdür.
4.4.2 Kurum, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti katılımcıya sunamaz ise durumu mümkün olan en kısa sürede katılımcıya bildirmekle yükümlüdür.
4.4.3 Sözleşme konusu üründen/hizmetten katılımcı dışında biri yararlanacaksa ve bu kişinin ürünü/hizmeti kabul etmemesinden kurum sorumlu tutulamaz.
4.4.4 Banka ya da kurum kredi kartı güvenlik birimleri tarafından gerekli durumlarda veya kart sahibinin farklı olması durumunda onay almak için kredi kartı sahibine sistemlerinde kayıtlı telefon numarasından ulaşılamaz ise kurum, kredi sahibinin güvenliğini sağlama amacıyla ilgili siparişi iptal edebilir.
4.4.5 Her bir siparişte banka kayıtları ve bilgisayar IP numarası kayıt altına alınarak herhangi bir sahtekarlık durumunda savcılığa bildirilerek sorumlu IP sahibi hakkında sahtekarlık suçu ile hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
4.4.6 Siparişe konu olan ürünü/hizmeti çok sayıda farklı IP adresinde izleyen katılımcı kurum tarafından uyarılır ya da hizmet alımı iptal edilebilir. İptal sonrası ücret iadesi yapılmaz.
4.4.7. Katılımcı, 5580 sayılı MEB Özel Öğretim Kurumları Kanunu, yönergeleri ve disiplin yönetmeliğine aynen uymakla yükümlüdür. Katılımcı üründen/hizmetten yararlanma sırasında genel disiplin, ahlak kurallarına aykırı davranışlar içinde olması durumunda, kurum tarafından kaydı silinip, tüm hizmetlerden faydalanması engellenir. Disiplin cezası nedeniyle canlı yayınlar için kaydı iptal edilen katılımcı sözleşmede yer alan ürün/hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
5.1 Kurum canlı ders ve eğitim şeklinde sunduğu ürünü/hizmeti ilgili ders gurubunda en az 40 katılımcı olduğunda başlatacaktır. Aksi durumda katılımcıların ödemelerini iade ederek, sözleşme konusu ürünü/hizmeti iptal edecektir.
5.2 Canlı dersler ve eğitimler ile ilgili siparişe konu olan ürünü/hizmeti iptal ettirmek isteyen katılımcı, kendisine kurum tarafından bildirilen ürün/hizmet kullanım başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar yazılı müracaatta bulunup iptal edilebilir. Kayıt tarihinden itibaren ise 7 gün içinde kuruma başvuruda bulunan katılımcının ürün/hizmet iptal koşulu:
“Ürün Bedelinin %10’u + (Ürün Bedelinin / Toplam Saat) * Kullanılan Ders Saati” şeklindedir. Belirlenen tutar sipariş iptali yapılarak katılımcı hesabına aktarılır. Siparişe konu olan ürün/hizmet video çekimleri ise, iptal edilebilmeleri için satın alındıktan sonra, katılımcı tarafından aynı gün içinde kuruma bu durumun bildirilmesi gerekir. Bu iptal durumlarında katılımcıya eğitim ücreti KDV hariç ve kredi kartı komisyonu olması halinde komisyon ücreti düşüldükten sonra iade edilir. Hizmet kullanım başlangıcından itibaren 7 günden fazla geçmişse, iade yapılmaz.

5.3 Uzaktan koçluk hizmetlerinde katılımcının ürün/hizmet iptal koşulu:

“Aylık YTS Bireysel Koçluk, 2 aylık ve senelik YTS Grup Koçluğu paketlerinde iptal/iade yoktur."

5.3 Katılımcının eksik veya geçersiz bilgi ve belge bildirmesi nedeniyle sözleşmeye konu olan üründen/hizmetten yararlanamayan katılımcıya ücret iadesi yapılmaz.
5.4 Kurumun çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve kurumun kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında mücbir sebebin devamı süresince kurum yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile katılımcıya durumu bildirecektir. Mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, sınavın durdurulması veya ertelenmesi halinde üründe/hizmette buna paralel davranılacaktır.
5.5 Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp/yapılmamasının kurumla hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle bir sınavın olmayacağı neden gösterilerek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptali katılımcı tarafından talep edilemez; katılımcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

MADDE 6- GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI
Taraflar, gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindikleri bu sözleşmeye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistikî bilgileri, kurumuna ait bilgileri, uzaktan eğitim bilgi ve bilgisayar/internet şifrelerini, doküman, eğitim dokümanı vs belgeleri, uzmanlık bilgilerini, üçüncü şahıslara açıklamamayı ve gizliliği tam olarak korumayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gelen yasal olarak tedariki zorunlu bilgi istekleri bu maddenin dışında değerlendirilecektir. Resmi kurum ve kuruluşların bu yöndeki bilgi talepleri katılımcı tarafından kuruma bildirilecektir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
7.1 Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde kurum kayıtları (Bilgisayar ses ve görüntü kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil…) kesin delil oluşturur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Isparta Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
7.2 Sözleşmede yer almayan hususlarla karşılaşıldığında ilgili kanun/kurum mevzuatı geçerli olacaktır.Katılımcı, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f 2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.
Ben tüketici/katılımcı olarak, iş bu 5(beş) sayfadan ibaret ön bilgilendirme belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim. Sözleşme Tarihi: …./…./20…